14 de juliol del 2015

Guía de la Formació Professional 2015-2016

Guía de la Formació Professional 2015-2016

La formació professional és el conjunt d’accions formatives que capaciten per al desenvolupament qualificat de les diverses professions, l’accés a l’ocupació, la progressió professional i la participació activa a la vida social, cultural i econòmica. Inclou la formació professional inicial i la formació professional per a l’ocupació.

Alguns apunts sobre la FP:
  • La Unió Europea estima que l'any 2020 el 50% de llocs de feina a Europa requeriran una titulació en FP
  • Existeix una relació directa entre el nivell de qualificació de la població activa i l'atur. A Catalunya la població activa amb estudis primaris o inferiors tenia una taxa d'atur del 33,40% segons la darrera EPA (I trimestre del 2015) mentre que aquesta xifra es reduïa fins al 21,92% per a la població activa amb estudis post-obligatoris com els de FP  (per sota de la mitjana catalana)
  • En el context formatiu de la ciutat de L'Hospitalet esdevé fonamental per tal d'augmentar la competitivitat dels seus treballadors reduir les baixes qualificacions (superiors a les de Catalunya i la UE), augmentar les qualificacions intermitges i fomentar i retenir les superiors. 
  • La formació professional és un mecanisme no només per a l'adquisició de competències professional per a la inserció a l'inici de la vida laboral sinó per al propi reciclatge professional i formació al llarg de la vida dels treballadors un aspecte especialment important en un context econòmic canviant com l'actual. 
  • Per més informació: http://www.l-h.cat/educacio

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Benvingut/da a Clica i Aprén.
Comenta tot el que consideris oportú: