31 de desembre de 2014

Accions per a la transició escola-treball.

Els ajuntaments han mostrat sensibilitat i han destinat recursos per a l'atenció dels adolescents que presenten dificultats per superar amb èxit l'escolaritat obligatòria. D'una banda, han desenvolupat programes per tal d'incrementar l'acreditació al final de l'ESO i, de l'altra, han ofert espais de formació als joves sense graduat, amb una perspectiva professionalitzadora.
Aquestes polítiques públiques es concreten sovint en accions i programes de transició escola-treball (TET).

Per més informació: http://www.diba.cat/web/educacio/cataleg/accions-per-a-la-transicio-escola-treball


3 de desembre de 2014

Borsa de treball de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.

Borsa de treball

Persones que cerquen feina.  

Com donar-me d'alta a la Borsa de Treball
Per donar-te d'alta a la Borsa de Treball, cal passar-se personalment per l'Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació i demanar per l'espai d'autogestió:
Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació
Ctra. del Mig, 85-87
Horari de l'espai d'autogestió: de dilluns a divendres de 9 a 13.45 hores i dimarts de 16.30 a 18 hores

Documentació que cal aportar:
- DNI/NIE original
- Un currículum en format electrònic actualitzat. Si no es té currículum en format electrònic, us facilitarem diferents opcions per fer-ho
- En cas de tenir alguna discapacitat igual o superior al 33%, original del certificat corresponent (ICASS)

L'alta a la Borsa de Treball es validarà en un màxim de 10 dies

Condicions de la Borsa de Treball Municipal:
- La inscripció a la BTM, tindrà una vigència d'un any. Transcorregut aquest temps, si no renoveu personalment la vostra inscripció, sereu donats de baixa automàticament.
- Qualsevol canvi que vulgui efectuar-se sobre les dades facilitades, harà de fer-se presencialment a l'espai d'autogestió.
Com fer la inscripció a una oferta de treball
Per poder fer la inscripció a una oferta de treball, cal estar donat d'alta a la Borsa de Treball

- Ens podrem inscriure en una oferta de la Borsa de Treball Municipal:
- A través d'aquesta web a l'espai llistat d'ofertes
-
A l'espai d'autogestió de l'Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació

Una vegada inscrit/a i si el currículum reuneix els requisists de l'oferta, l'enviarem a l'empresa i serà aquesta, qui decidirà si truca els/les candidats/es.

2 de desembre de 2014

1 de desembre de 2014

Nou nivell de català D

Si voleu millorar el vostre nivell de català, aquí teniu un curs del vostre interès.
Nou curs de nivell D de català.